Jak postupovat při nákupu zbraně

zadost obrazek

Pokud si chcete pořídit zbraň, musíte splnit zákonem stanovené podmínky:

  1. Být držitelem platného zbrojního průkazu
  2. Zažádat o povolení k nabytí zbraně kategorie B (povolení je platné 12 měsíců ) - formulář ke stažení zde

S platným povolením si u nás vyberete a zakoupíte zbraň, hned po koupi obržíte u nás na prodejně Oznámení o nabytí zbraně z Cenrálního registru zbraní (tzv. Šedivák) a s tímto dokladem jste povinní zbraň registrovat do deseti dnů osobně na příslušném oddělení PČR.  Registrace stojí 300,- Kč. V případě, že jste členem mysliveckého spolku nebo střeleckého klubu, pokud doložíte potvrzení o členství, poplatek za registraci činí 100,- Kč. Při registraci musíte s sebou mít:

  1. Zbraň, bez nábojů a vybitou
  2. Doklad o nabytí zbraně (fakturu)

Poté začíná běžet 30ti denní lhůta, za kterou Policie ČR provede registraci a vyhotoví průkaz zbraně. Dokud není zbraň registrovaná, není povoleno zbraň nosit, střílet s ní a ani se zbraní tedy nesmíte na střelnici!


Pokud si chcete pořídit tlumič hluku, i zde musíte splnit zákonem stanovené podmínky:

  1. Být držitelem platného zbrojního průkazu
  2. Tlumiče podléhají registraci,  ihned po koupi obržíte u nás na prodejně Oznámení o nabytí zbraně z Cenrálního registru zbraní (tzv. Šedivák) a s tímto dokladem jste povinní tlumič registrovat do deseti dnů osobně na příslušném oddělení PČR. Registrace stojí 300,- Kč.

 


Pokud si chcete pořídit nadlimitní zásobník, i zde musíte splnit zákonem stanovené podmínky:

  1. Vlastnit povolení pro zakoupení nadlimitních zásobníků - formulář ke stažení zde

Jakmile je vyjímka policií ČR schválena, je uvedena v Centrálním registru zbraní a prodejce si ji může ověřit vyhledáním zbrojního průkazu nebo čísla povolení.

zadost obrazek2