Liner Lock

Přímý, vložkový systém (linerlock, Walkerlock…) – Tento systém zámků byl vyvinut nožířem Michelem Walkerem. Vlastní blokovací mechanismus je zabudován do rukojeti nože. Odtud také pochází jeho název. Kovový list, vložený do rukojeti nože, se označuje jako vložka. Je-li taková vložka v noži umístěna, dochází při otevírání čepele k jejímu napnutí a zapření o konec čepele uvnitř rukojeti. Tím je pohyb čepele po jejím otevření zablokován. Posunutím vložky do strany dojde k uvolnění fixace s možností zavření čepele. Uvolnění zámku se provádí palcem, jedna ruka tedy zůstává volná pro případný boj či jinou činnost. Jak již bylo uvedeno, při otvírání tlačí vložená pružina z boku do rotující základny čepele až do okamžiku, kdy oblá část základny přechází v přímku (při konečném otevření nože) a listová pružina ztratí oporu pro své tlačné působení a prohne se pod čepel, do prostoru rukojeti. Svojí horní částí se opírá o rovnou část čepové části pružiny a brání jí v pootočení.To mu může opět nastat při stlačení fixující části pružiny v blízkosti čepu a ve směru s ním rovnoběžném. Existuje mnoho mírných nuancí tohoto řešení např. v šířce listové pružiny (šířka přes celou šířku čepele), v jejím uchycení do materiálu v prostoru rukojeti a hlavně v samotném tvaru rukojeti (ergonomie) + řešení přístupu pro stlačení pružiny během odemykání nože, které u některých nožů je více než nepraktické a ani vroubková na kraji listu tuto činnost neusnadní. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o otevírání (i zavírání jednou rukou) měl by být přístup k pružině snadný - vhodné je vybrání, do kterého může zapadat i čep určený pro otevírání čepele palcem. Tlak palcem do čepu ve vybrání vychýlí čepel z její zavřené polohy a po kruhové dráze působí v oblouku(cca 180°) až do chvíle zaskočení pružiny shora uvedeným způsobem. V mnoha případech se jedná o vytažení čepele jen v rozsahu do cca 30° a zbylá část otvíracího pohybu je realizována tzv. dohozením. Jedná se o obloukový pohyb ruky s nožem, kdy setrvačná síla v důsledku hmotnosti čepele dokončí její rotační pohyb, při kterém překonává boční tření konce pružiny. Je-li list pružiny úzký (cca1/2 šířky čepele) je dosednutí realizováno opřením pokračující rovné části základny čepele o fixní plochu vložené destičky směrem od hřbetu střenky (obdoba clasp knife).