BOB

BOB (Bug-Out-Bag) batoh, který obsahuje výbavu nezbytnou k přežití nebo překonání mimořádných situací - včetně přírodních katastrof. Batoh by měl umožňovat přesun a samostatné fungování jednotlivce minimálně pro prvních 72 hodin.