Příspěvek VoZP na nákup ochranných brýlí

Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá svým pojištěncům v rámci programu Rodina vojáka až 1000 Kč na pomůcky pro ochranu zraku a sluchu při střelbě: střelecké (balistické) brýle nebo příslušenství k nim (např. vyměnitelná skla, zorníky, obroučky, nožičky apod.)

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost 
 • Originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplaceného zboží (střelecké pomůcky k ochraně zraku či sluchu).

   

  Příspěvky mohou čerpat tito pojištěnci VoZP:

  • voják/vojákyně v činné službě
  • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
  • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
  • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
  • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP

   

   Více informací naleznete na stránkách VoZP zde

  U nás můžete zakoupit kvalitní střelecké brýle Edge Tactical.